Historie společnosti

Společnost SIGSERVIS,spol.s r.o. Olomouc byla založena v roce 1991 a vznikla z pracovníků jednotlivých servisních středisek a opravárenských závodů čerpadel a čerpací techniky bývalého koncernu SIGMA. Společnost je tvořena 4 samostatnými servisními středisky - v Olomouci, Bzenci,České Lípě a Opavě.


Tato základní střediska pak dále spolupracují s řadou - především zahraničních smluvních partnerů při prodeji, záručním i pozáručním servisu čerpadel,bazénové techniky, zasněžování zimních sportovních areálů atd.


Společnost je od počátku a doposud v soukromém vlastnictví 5-ti zakládajících společníků.
Její ředitelství má sídlo v Olomouci odkud jsou pak řízena ostatní samostatná střediska. Společnost od jejího vzniku vede ředitel pan Ing.Josef Petřek, který je zároveň jejím jednatelem. Počet zaměstnanců společnosti kolísá okolo 20-tiosob.Vzdělání zaměstnanců je vysokoškolské,středoškolské i základní-podle potřeb jejich pracovního zařazení, průměrné stáří zaměstnanců je cca 45 let.


Původní předmět podnikání v oblasti prodeje a oprav čerpací techniky byl od vzniku společnosti postupně rozšiřován a dnes jsou podíly jednotlivých činností na ročním obratu společnosti přibližně následující :


- cca 60% opravárenství v čerpací technice a bazénové technice

- 15% opravárenství elektrických strojů a přístrojů

- 15% obchodní činnost a zasněžování

- 10% montážní práce a činnosti


Společnost má k 1.1.2009 uzavřeny řádné servisní a obchodní smlouvy se všemi tuzemskými výrobci
čerpací techniky i s předními zahraničními, např. KSB, Sigma, DAB, Grundfos, Wilo, Ebara............ a další.